קטע:מצודות על יחזקאל ז ח

מצודת דוד

"עתה מקרוב" - ר"ל מיד בזמן קרוב

"ונתתי עליך" - ר"ל אשלם לך