קטע:מצודות על יחזקאל ז ב

מצודת דוד

"לאדמת" - על אדמת ישראל בא קץ וסוף

"על ארבע" - ר"ל לא תשאר אף עיר אחת מארץ ישראל

מצודת ציון

"כנפות" - קצות