קטע:מצודות על יחזקאל ו י

מצודת דוד

"לא על חנם וגו'" - כי אם בגמול המעשה

"וידעו" - אז יתנו לב לדעת אשר אני ה' הנאמן בתשלום גמול המעשה

מצודת ציון

"אל חנם" - בחנם כמו ואל הארון (שמות כה)