קטע:מצודות על יחזקאל ו ה

מצודת דוד

"ונתתי וגו'" - ר"ל שמה יהיו ולא יקברו

מצודת ציון

"פגרי" - כן נקרא גוף ההרוג

"וזריתי" - אפזר