פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל ה יד

מצודת דוד

"לחרבה" - להיות חרבה ולהיות לחרפה בגוים כי כולם יחרפו אותך בפני כל העובר דרך עליהם

מצודת ציון

"לחרבה" - מלשון חורבן