פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל ה ח

מצודת דוד

"משפטים" - משפט פורעניות

"גם אני" - ר"ל כמו שבגדתם בי כן גם אני אבגוד בכם

"הנני עליך" - הנה אני אלחם בך