קטע:מצודות על יחזקאל ד יא

מצודת דוד

"ששית ההין" - המדה תהיה ששית ההין וזה תשתה מעת עד עת וגם זה לאות שבימי המצור ישתו במדה ולא כל הצורך

מצודת ציון

"במשורה" - כן נקרא מדת הלח כמו במשקל ובמשורה (ויקרא יט)

"ההין" - שם מדה