קטע:מצודות על יחזקאל ג יט

מצודת דוד

"את נפשך הצלת" - ר"ל לא תקבל עונש על מיתתו הואיל והזהרתו

"ואתה" - אבל אם אתה הזהרת את הרשע והוא לא שב מרשעתו