קטע:מצודות על יחזקאל ג ב

מצודת דוד

"ויאכילני" - ר"ל שם בפי ולמדני את דברי המגלה