פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"עמוד" - לפי שנפל על פניו אמר לו עמוד על רגליך

"בן אדם" - קראו בן אדם כדי שלא יתגאה ויחשוב עצמו כאחד מן המלאכים לפי שראה המראה הגדולה הזאת

מצודת ציון

"אותך" - כמו אתך והתי"ו בדג"ש ור"ל עמך