פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"הוא מראה" - המראה הזה שראיתי הוא מראה דמות כבוד ה' כי ראהו נוסע מבה"מ כדמות מלך יושב על המרכבה ונוסע

"ואראה" - וכאשר ראיתי את כל זה אז נפלתי על פני להשתחוות מול ה' ואז שמעתי קול מדבר והוא האמור במקרא שלאחריו ויאמר אלי בן אדם וגו'

"כמראה" - כמו מראה הקשת וגו' כן היה מראה הנוגה אשר מסביב