קטע:מצודות על יחזקאל א יג

מצודת דוד

"ונוגה לאש" - ר"ל מראה האש שהיה להן היה בו הארה יתירה ומרובה

"ומן האש" - ומן מראה האש שהיה בהן היה יוצא כעין ברק

"ודמות החיות" - צורות גוון החיות היה מראיהן כגחלי אש הבוערות ולתוספת ביאור אמרו כמראה הלפידים

"הוא" - המראה ההיא היתה מהלכת בין כל החיות ר"ל בכולן היה המראה ההיא

מצודת ציון

"בוערות" - דולקות

"הלפידים" - כן יקרא העץ שהשלהבת קשורה בו וכן כלפיד יבער (שם סב)