קטע:מצודות על יחזקאל א יב

מצודת דוד

"אל אשר יהיה וגו'" - אל המקום אשר יהיה הרצון ללכת הלכו כן ולא יסבו להפנות מצד אל צד בעת לכתן

"ואיש" - כל חיה מהחיות ילכו אל מול עבר פניו רצה לומר בכל רוח שהלכו היה מול עבר הפנים כי היה להם פנים בכל רוח

מצודת ציון

"הרוח" - ענין רצון כמו הנני נותן בו רוח (ישעיהו לז)