קטע:מצודות על יחזקאל א י

מצודת דוד

"ופני נשר לארבעתן" - בכל ארבעת החיות היה פני נשר והוא היה מאחורי פני האדם

"לארבעתן" - כן היה בכל ארבעת החיות

"מהשמאל" - בעבר השמאלי של פני האדם

"לארבעתן" - כן היה בכל ארבעת החיות

"אל הימין" - בעבר הימין של פני האדם

"ודמות פניהם" - מראה פני החיות אחת היה פני אדם והיה כלול מארבע וכן כולם (ובפני אדם ראה מול עבר פניו)