קטע:מצודות על יחזקאל א טו

מצודת דוד

"אצל החיות" - אצל כל חיה מהחיות עמד אופן אחד

"לארבעת פניו" - ר"ל לכל ארבעת פני החיה לא היה אלא אופן אחד לא לכל פנים אופן

"וארא החיות" - הסתכלתי אל החיות וראיתי והנה דמות אופן אחד בארץ ר"ל למטה מן החיות

מצודת ציון

"אופן" - גלגל כעין של עגלה