קטע:מצודות על יחזקאל א ג

מצודת דוד

"דבר ה'" - הוא הדבור האמור אחר ספור המראה

"יד ה'" - כח חוזק הנבואה