פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יונה ג ג

מצודת דוד

מהלך – כשיעור הליכת שלושה ימים:

מצודת ציון

לאלהים – דרך המקרא, כשרוצה להגדיל דבר בתכלית, סומכו למלת "אל", וכן: "ארזי אל" (תהילים פ, יא):