קטע:מצודות על יונה ב ג

מצודת דוד

קראתי – הנה קראתי אל ה' מפני הצרה אשר עלי, וידעתי כי יענני, הואיל ואני קיים כל הימים הללו:

מבטן שאול – היא הדגה, שהיא לו כעומק השאול:

שמעת קולי – מובטח אני אשר שמעת קולי:

מצודת ציון

מבטן שאול – רוצה לומר, מעומק הקבר:

שועתי – עניין צעקה, כמו: "הקשיבה לקול שועי" (תהילים ה):