קטע:מצודות על יונה א ז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

ויאמרו – אנשי הספינה.

גורלות – אמרו להפיל גורלות הרבה, כי לא רצו לסמוך על גורל אחד, כי פן במקרה נפל על זה; אבל כשייפול פעמים מרובות על אחד, יהיה נראה שאין זה מקרה.

בשלמי – בעבור מי בא עלינו רעת הסכנה הזאת?

הגורל – רוצה לומר, כל גורל וגורל.

מצודת ציון

לכו – עניין זירוז.

בשלמי – בעבור מי.