קטע:מצודות על יונה א ה

מצודת דוד

וייראו המלחים – מוליכי הספינה פחדו, וכל אחד מהם צעק להתפלל אל העבודה זרה שלו.

ויטילו – השליכו את הכלים מן הספינה אל הים, להקל מעליהם המשא, למען תוכל ללכת ברדיפה מבלי מונע.

אל ירכתי – רוצה לומר, אל אחת מהירכתיים, וכן: "ויקבר בערי גלעד" (שופטים יב, ז):

מצודת ציון

המלחים – כן ייקראו מוליכי הספינות. וכן: "כל אניות הים ומלחיהם" (יחזקאל כז, ט).

ויטילו – עניין השלכה, כמו: "והטלתי אתכם" (ירמיה טז, יג).

ירכתי – עֵבר וצד, כמו: "ירך המזבח" (ויקרא א, יא).

וירדם – הוא שינה עמוקה, וכן: "והוא נרדם ויעף" (שופטים ד, כא).