פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"קדרו" - בעבור גדול הצרה ידמה להם כאלו נחשכו המאורות

מצודת ציון

"קדרו" - ענין חשך ושחרות

"אספו" - הכניסו

"נגהם" - ענין אורה וזריחה