קטע:מצודות על יואל ג ד

מצודת דוד

"הגדול והנורא" - כי אז יראה גדולת ממשלתו ומעשיו הנוראים

"ודם" - יהפוך למראה דם כי אז לא תאיר כדרכה והוא ענין מליצה כי כשאדם בצרה העולם חשוך בעדו

"לפני בוא יום ה'" - כל זה יהיה לפני הגאולה וסמוך לה

"יהפך לחשך" - ר"ל מגודל הצרה הבא עליהם יחשך להם מאור היום