קטע:מצודות על יואל ב כב

מצודת דוד

"כי עץ נשא פריו" - ר"ל כי אפילו העץ יגדל פרי וכל שכן שתצמיח דשא כי יותר יש צורך מטר השמים אל האילנות מלדשא הארץ

"אל תראו בהמות שדי" - לדאוג על חסרון המרעה כי מעתה תגדל דשא במקום אהלי המדבר מושב הרועים

מצודת ציון

"דשאו" - מלשון דשא ועשב

"נאות" - מדור

"נשא" - טען וגדל

"חילם" - מלשון חיל וכח ור"ל פריים