קטע:מצודות על יואל ב יח

מצודת דוד

"ויקנא" - ר"ל כאשר כן תעשו אז בעבור ארצו יתקנא המקום בהשפעת ארץ הכשדים

מצודת ציון

"ויקנא" - מלשון קנאה