מצודות על יואל ב יז


מצודת דוד

"איה אלהיהם" - ר"ל מדוע עזב עמו שיהיו חסירי לחם

"לחרפה" - כי בעבור הרעב בע"כ ילכו אל ארצות הבבליים ויהיו לחרפה ביניהם וימשלו בם כדרך התושבים על הגרים

מצודת ציון

"חוסה" - מלשון חוס וחמלה