פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יואל ב ה

מצודת דוד

"כעם עצום" - הוא כעם חזק הערוך ומסודר למלחמה

"אכלה קש" - שאז משמעת הקול כן נשמע הרעשת קול הארבה

"על ראשי ההרים ירקדון" - אשר מרקדין במרוצתם על ראשי ההרים שהקול נשמע למרחוק

מצודת ציון

"ירקדון" - מלשון רקוד וקפיצה

"קש" - תבן דק

"ערוך" - מסודר