קטע:מצודות על יואל ב ד

מצודת דוד

"כמראה סוסים" - במרוצתו דומה הוא למראה סוסים

מצודת ציון

"וכפרשים" - הם הרגילים לרכוב על סוסים

"ירוצון" - מלשון ריצה ורדיפת ההליכה