קטע:מצודות על יואל א יב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"כי הוביש ששון" - ר"ל כל זה היה בהשגחה כי בגמול פסק ה' שמחה מבני אדם ולכן חסרו כל אלה

"יבשו" - ר"ל אין בהם פרי

"הובישה" - ר"ל לא ימצא עוד

מצודת ציון

"הובישה" - מלשון יבשות

"אמללה" - נכרתה

"הוביש" - מלשון יבשות ר"ל נפסק