פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יואל א ט

מצודת דוד

"אבלו הכהנים" - על כי אין מביא מנחה ונסכים

"הכרת וגו'" - כי לא מצאו סולת למנחות ויין לנסכים כי הארבה אכל הכל