קטע:מצודות על יואל א ג

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"לדור אחר" - לבני הדור שיעמדו אחריהם

"עליה" - בעבור הגזרה זאת לרוב התמהון שבה ספרו לבניכם

מצודת ציון

"עליה" - בעבורה