פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יהושע כ ד

מצודת דוד

"ואספו אותו" - עם שלא ידעו שהאמת אתו

"את דבריו" - איך שגג בהרציחה

מצודת ציון

"ואספו" - ענין הכנסה כמו (שופטים יט טו)מאסף אותם