קטע:מצודות על יהושע כ ב

מצודת דוד

"לכם" - להנאתכם

מצודת ציון

"המקלט" - על שם שקולטת את הרוצחים שאין מדרך עיר אחרת להניח להרוצחים לדור בה