קטע:מצודות על יהושע כד כז

מצודת דוד

"אמרי ה'" - כי כל הדברים האלה בנבואה נאמרו ולא מלבו

"כי היא שמעה" - רצה לומר במקום הזה נאמר וכאלו שמעה היא

מצודת ציון

"לעדה" - לשון עד בלשון נקבה