קטע:מצודות על יהושע כד כו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"במקדש ה'" - היא שכם ולשעתו קראו מקדש לפי שהיה שם הארון

"בספר וגו'" - תרגם יונתן ואצנעינון בספר אורייתא דה' רצה לומר נתנה במקום שמונח בה התורה

"את הדברים האלה" - אשר דבר עם ישראל בשכם

מצודת ציון

"האלה" - הוא שם אילן מה