קטע:מצודות על יהושע כד כה

מצודת דוד

"וישם לו" - סדר לישראל חוקי התורה ומשפטיה

"ויכרת וגו'" - לקבל עבודת ה' מאהבה