קטע:מצודות על יהושע כד כג

מצודת דוד

"ועתה הסירו" - הם לא הניחו ליהושוע לגמור את דבריו והשיבו עדים ואחר זה חזר יהושוע לגמור דבריו ואמר ועתה הסירו מלב מכל וכל מחשבות עבודה זרה