קטע:מצודות על יהושע כד יג

מצודת דוד

"אתם אוכלים" - את פריהם