קטע:מצודות על יהושע כג יב

מצודת דוד

"תשובו" - מאחרי ה' ובאתם בהם לקחת מבנותיהם

מצודת ציון

"והתחתנתם" - מלשון חתון