קטע:מצודות על יהושע כג יא

מצודת דוד

"לנפשותיכם" - בעבור קיום נפשותיכם