פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יהושע כג טו

מצודת דוד

"והיה וגו'" - וכמו שהיה כל דבר הטוב כן יהיה כל דבר הרע