קטע:מצודות על יהושע כב לד

מצודת דוד

"ויקראו וגו' למזבח" - תחסר מלת עד ורצה לומר ויקראו וגו' למזבח עד כי עד הוא בינינו ובין בני ישראל היושבים בעבר הירדן המערבי אשר ה' הוא האלהים וכמוהם כמונו מאמינים את זאת באמונה שלימה