קטע:מצודות על יהושע כב לב

מצודת דוד

"דבר" - תשובה על דברי השליחות