קטע:מצודות על יהושע כב כו

מצודת דוד

"ונאמר" - ובעבור זה אמרנו נעשה את זאת לבנות מזבח אולם לא לעולה וזבח