קטע:מצודות על יהושע כב כג

מצודת דוד

"ה' הוא יבקש" - אם הכוונה היתה על זאת אזי יבקש ה' מאתנו וישלם גמול

"לבנות" - רצה לומר אם הכוונה היתה לבנות לנו מזבח לשוב מה' וגו'