קטע:מצודות על יהושע כב כב

מצודת דוד

"אל תושיענו" - הסבו פניהם כלפי מעלה ואמרו אם מעשה המזבח היה במרד ובמעל אזי אל תושיענו היום הזה ולא תאריך אפך

"וישראל הוא ידע" - רצה לומר ובהאריך הזמן גם ישראל ידע ויכיר כי כנים אנחנו

"הוא יודע" - מאז יודע הוא שלבבנו נאמן לפניו

"אל אלהים ה'" - רצה לומר ה' שהוא אל על כל אלהים והם המלאכים הקרואים אלהים וכפלו דבריהם לחזק מאמרם