קטע:מצודות על יהושע כב י

מצודת דוד

"למראה" - רצה לומר להיות למראה עינים לא לעולה וזבח

"אשר בארץ כנען" - רצה לומר בשפת עבר הירדן המערבי שהוא מארץ כנען

מצודת ציון

"על" - אצל