קטע:מצודות על יהושע כא מג

מצודת דוד

"לא נפל דבר" - לא נחסר שום דבר