קטע:מצודות על יהושע כא מב

מצודת דוד

"ולא עמד" - לא נתקיים

"וינח ה'" - נתן להם מנוחה מסביב ולא נתגרו בהם הגוים