קטע:מצודות על יהושע כא ט

מצודת דוד

"אשר יקרא" - רצה לומר אשר למטה בענין יפרש השמות