קטע:מצודות על יהושע כא ח

מצודת דוד

"בגורל" - מי מהשבטים יתן למי מן הלוים